Поправен е фотоволтаичниот систем на градската депонија