Поставени справи за вежбање во близина на Спомен костурницата