Прекин на водоснабдувањето во с. Мамутчево – 04.02.2021