Прекин на водоснабдувањето во с. Мамутчево – 04.02.2021

Прекин на водоснабдувањето во с. Мамутчево – 04.02.2021

Се известуваат жителите на с. Мамутчево дека на 03.02.2021 година утврден е дефект на бунарска длабинска пумпа од водоснабдителниот систем на селото. Денес, на 04.02.2021 година, започната е демонтажа на расипаната пумпа и истовремено организирано е доставување на вода за пиење за населението со цистерна. Цистерната со вода за пиење ќе биде поставена во селото во одреден период од денот за потребите на мештаните. Постапката ќе се повтори и во текот на утрешниот ден.