Прекин на водоснабдувањето на ул. Климент Охридски и ул. Славе Петков