Прекин на водоснабдувањето на ул. Кумановска, ул. Ленинова и дел од ул. Борис Трајковски