Прекин на водоснабдувањето на ул. Народен Фронт, ул. Кумановска и ул. Оливер Китановски