Прекин на водоснабдувањето – ул. Благој Ѓорев бр. 101 и 103