Прекин на водоснабдувањето – ул. Владимир Назор, ул. Кирил и Методиј и ул. Кочо Рацин