Прекин на водоснабдувањето – ул. Кузман Јосифовски Питу, ул. Караорман и ул. Крушевска