Прекин на водоснабдувањето – ул. Методија Андонов -Ченто бр.5