Прекин на водоснабдувањето – ул. Партение Зографски