Прекин на водоснабдувањето – ул. Тодор Јанев и ул. Стеван Бобев