Препорака до граѓаните: заштитете ги водомерите од ниските температури!