Започна проектот БИОРЕАЛ

Започна реализацијата на проектот БИОРЕАЛ, финансиран од ИПА 2 програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција.

Со проектот, ЈКП Дервен ќе добие грант во износ од 125.410 евра, наменети за набавка на ново возило за собирање на смет и изработка на студии за управување со отпад.

Очекуваните резултати од проектот опфаќаат зголемена ефективност и ефикасност на службата за собирање на комунален отпад, при што крајни корисници на истиот се граѓаните на град Велес, па во ситуација кога претпријатието се соочува со сериозен недостаток од возила за собирање на комунален отпад, овој проект се случува во вистинско време.