Расчистување на неорганизирано зеленило на Градски базен