Расчистување околу поранешното училиште Ј.Х.К. Џинот