Реконструкција на водоводна линија – ул. Белградска

Реконструкција на водоводна линија – ул. Белградска

Поради честите дефекти на застарената водоводна линија на ул. Белградска, што пак изминатиов период резултираше во чести прекини на водоснабдувањето на оваа и околните улици, ЈКП Дервен започна со реконструкција на водоводната линија.

Со реконструкцијата ќе се реши проблемот со појавата на дефекти, односно честите прекини на водоснабдувањето. Реконструкцијата, поради големината на зафатот ќе се одвива во етапи.