Чистење на Градскиот стадион и брегот на гевгелиската пруга