Чистење на снежните наноси од тротоарите долж градските улици (15.02.2021)