Чистење околу Спомен костурница, ул. Димитар Влахов и плато кај театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот