Connect with us

ИЗВЕСТУВАЊА

Известување 09.01.2009

Согласно законот, за да се закупи продажно место на некој од зелените пазари, пред се потребно е да се поднесе доказ за обезбеден статус на лице кому може да му се издаде продажно место под закуп. Постојат повеќе категории на регистрирани или евидентирани закупци и во зависност од тоа на која категорија припаѓаат, овие лица за да закупат продажно место треба да ги достават следните документи:

 

– За категоријата ТРГОВЕЦ, потребно е да се достави Уверение или Решение за регистрација на фирма.
– За категоријата ЗАНАЕТЧИЈА, потребно е Уверение за регистриран занаетчија издадено од Здружението на занаетчии на Велес
– За категоријата ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ, потребно е да се достави Потврда за регистриран земјоделски производител издадена од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Велес.

 

– За категоријата ЛИЦЕ ВО РАБОТЕН ОДНОС КОЕ НЕ Е ВРШИТЕЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ, потребно е да се достави Потврда за евидентиран статус во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство + Копија од поседовен лист.
– За категоријата ПЕНЗИОНИРАНО ЛИЦЕ КОЕ НЕ Е ВРШИТЕЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ, исто така потребна е Потврда за евидентиран статус во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство + Копија од поседовен лист. 

 

Освен наведените документи, сите категории на закупци треба да понесат и копија од лична карта.

Откако ќе ги достават потребните документи, заинтересираните лица склучуваат Договор со ЈКП Дервен за закуп на продажно место, кој се обновува еднаш годишно, во периодот помеѓу 1-15 Јануари.

ИЗВЕСТУВАЊА

Известување 19.05.2020 година

Сметаме дека е потребно да ги известиме граѓаните дека поради состојбата со Корона вирусот, во изминатиов период голем дел од вработените од ЈКП Дервен беа распоредени на дезинфекција на јавните површини, па поради приоритетноста на овие активности, односно заштита на безбедноста и здравјето на граѓаните, косењето на јавните зелени површини се одвива со мало задоцнување. Исто така, работниците кои се хронично болни или се родители на деца до 10 годишна возраст и имаат потреба да останат дома и да се грижат за децата се ослободени од работните обврски, што допринесува активностите да се одвиваат забавено поради намалениот број на работници. Се надеваме дека граѓаните ќе имаат разбирање и трпение и ветуваме дека сите предвидени зелени површини ќе бидат искосени во најбрз можен рок.
Денес, 19.05.2020 година, се косат зелените површини на двете страни од ул. Алексо Демниев и паркот Каршијака, парк Гимназија и парк Офицерски дом.


Continue Reading

ИЗВЕСТУВАЊА

Соопштение 10.05.2020

Ги известуваме жителите на ул. Даме Груев дека од 11 Мај почнува поврзување на куќни приклучоци на водоводна линија, поради што од 11 Мај ќе има повремени прекини на водоснабдувањето, во времетраење од околу една седмица.

Continue Reading

ИЗВЕСТУВАЊА

ИЗВЕСТУВАЊЕ 19.03.2020

ЈКП Дервен – Велес, поради состојбата со Корона вирусот (КОВИД-19) во државата, Ви соопштува дека во овој период, се додека се во важност препораките и забраните на Владата и Министерството за здравство, а кои се однесуваат на спречување на ширење на Корона вирусот, вработените од ЈКП Дервен кои се задолжени за читање на водомерите нема да влегуваат во објектите во кои водомерите се поставени внатре во простории, за нивна, но и за заштита на самите граѓани.

Се молат граѓаните на Општина Велес редовно да ги плаќаат сметките за комунални услуги, за да може претпријатието непречено да го снабдува населението со вода за пиење, да собира смет и чисти јавни површини, да одржува зеленило и да ги извршува останатите работни активности од интерес за граѓаните.

Граѓаните сметките за комунални услуги може да ги плаќаат и електронски, на официјалната интернет страница на ЈКП Дервен: https://derven.mk/

Се молат граѓаните на Општина Велес, (доколку сакаат истото можат да го направат и оние граѓани чии водомери се наоѓаат надвор од објектите, а не сакаат вработените од ЈКП Дервен да влегуваат во нивните дворови) сами да ја прочитаат состојбата на своите водомери и да известат за истата во ЈКП Дервен на телефонскиот број: 043/231-011, локал 134 и локал 135, од 8.00 до 12.00 часот секој работен ден.

Однапред Ви благодариме.

Continue Reading