Connect with us

ИЗВЕСТУВАЊА

Известување 10.07.2009

Деновиве започна да се спроведува проектот изработен од страна на ЈКП Дервен и Локалната самоуправа на град Велес, а финансиран од Владата на Р. Македонија за времено ангажирање на невработени лица во вршење на јавни работи во општина Велес. 100 лица се ангажирани за период од шест месеци, кои се работоспособни, но невработени. Ова е еден од начините за борба против невработеноста. Невработените лица ќе се мотивираат за активно барање на работа и ќе стекнат искуство и вештини во вршење на јавни работи. Друга пак придобивка е подигнувањето на квалитетот на живот на граѓаните со тоа што ќе се подобрат комуналните услуги во општината: чистење, уредување и озеленување на општината. Јавното комунално претпријатие ќе добие помош со ангажирањето на дополнителни човечки ресурси во вршењето на комунални услуги.

 

Главните активности на овој проект се:

 

1. Расчистување и обновување на јавно зеленило за унапредување на јавната чистота во општината
– Уредување на Градскиот парк и зеленило
– Уредување на градските гробишта
– Чистење на населба Превалец
– Уредување на зелени површини пред станбени згради
– Чистење на пристапни патишта кон град Велес
– Еколошки активности: чистење на диви депонии, чистење на речни брегови и водотеци, уредување на крајбрежен појас на езеро Младост
– Зголемување на зачестеноста на чистењето на градските улици

 

2. Вршење јавни работи во образовните институции и јавните површини
– Фарбање и обновување на оградите на училишните дворови
– Фарбање и обновување на ракофати и огради во градот

 

50 лица се распоредени во РЕ Паркови и зеленило а 50 во РЕ Комунална хигиена. Моментално се работи на локацијата на Градскиот парк (чистење на површините од отпад, отстранување на прераснати грмушки и засадување на нови садници) и на ул. Вардарска (чистење и метење на улиците од отпадоци и прав). ЈКП Дервен учествува во проектот со свои возила, механизација и алат, како и стручна помош околу работната акција. Материјалот за хортикултурното уредување, ангажирање на дополнителна механизација и материјалот за фарбање ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Велес.

За развојот на проектот и резултатите од неговиот прогрес граѓаните на Велес ќе бидат редовно известувани, а очекуваме резултатите од овој проект од кој најголема придобивка ќе имаат граѓаните да бидат наскоро видливи.

ИЗВЕСТУВАЊА

Известување 19.05.2020 година

Сметаме дека е потребно да ги известиме граѓаните дека поради состојбата со Корона вирусот, во изминатиов период голем дел од вработените од ЈКП Дервен беа распоредени на дезинфекција на јавните површини, па поради приоритетноста на овие активности, односно заштита на безбедноста и здравјето на граѓаните, косењето на јавните зелени површини се одвива со мало задоцнување. Исто така, работниците кои се хронично болни или се родители на деца до 10 годишна возраст и имаат потреба да останат дома и да се грижат за децата се ослободени од работните обврски, што допринесува активностите да се одвиваат забавено поради намалениот број на работници. Се надеваме дека граѓаните ќе имаат разбирање и трпение и ветуваме дека сите предвидени зелени површини ќе бидат искосени во најбрз можен рок.
Денес, 19.05.2020 година, се косат зелените површини на двете страни од ул. Алексо Демниев и паркот Каршијака, парк Гимназија и парк Офицерски дом.


Continue Reading

ИЗВЕСТУВАЊА

Соопштение 10.05.2020

Ги известуваме жителите на ул. Даме Груев дека од 11 Мај почнува поврзување на куќни приклучоци на водоводна линија, поради што од 11 Мај ќе има повремени прекини на водоснабдувањето, во времетраење од околу една седмица.

Continue Reading

ИЗВЕСТУВАЊА

ИЗВЕСТУВАЊЕ 19.03.2020

ЈКП Дервен – Велес, поради состојбата со Корона вирусот (КОВИД-19) во државата, Ви соопштува дека во овој период, се додека се во важност препораките и забраните на Владата и Министерството за здравство, а кои се однесуваат на спречување на ширење на Корона вирусот, вработените од ЈКП Дервен кои се задолжени за читање на водомерите нема да влегуваат во објектите во кои водомерите се поставени внатре во простории, за нивна, но и за заштита на самите граѓани.

Се молат граѓаните на Општина Велес редовно да ги плаќаат сметките за комунални услуги, за да може претпријатието непречено да го снабдува населението со вода за пиење, да собира смет и чисти јавни површини, да одржува зеленило и да ги извршува останатите работни активности од интерес за граѓаните.

Граѓаните сметките за комунални услуги може да ги плаќаат и електронски, на официјалната интернет страница на ЈКП Дервен: https://derven.mk/

Се молат граѓаните на Општина Велес, (доколку сакаат истото можат да го направат и оние граѓани чии водомери се наоѓаат надвор од објектите, а не сакаат вработените од ЈКП Дервен да влегуваат во нивните дворови) сами да ја прочитаат состојбата на своите водомери и да известат за истата во ЈКП Дервен на телефонскиот број: 043/231-011, локал 134 и локал 135, од 8.00 до 12.00 часот секој работен ден.

Однапред Ви благодариме.

Continue Reading