Известување 19.05.2020 година
Се обновува фонтаната во Младински парк
Соопштение 10.05.2020