Утврдена цена за вода за пиење 2021 – 2023 год.
ИЗВЕСТУВАЊЕ-ставање во употреба на подземните контејнери
Среќни Новогодишни и Божиќни празници