Одбележување на 30 годишнина од работењето на Фабриката за вода