Набавено ново специјално возило за собирање на смет
Соопштение за јавност – Одбележување на 5 Јуни, Светскиот ден на животната средина