Вонредна акција за чистење на Потокот (25.11.2021)
Завршни активности на ул. Благој Јосмов
Известување за промена на времето за собирање на комунален смет