26.07.2018

Во склоп на своите редовни работни активности, на ден 26.07.2018 година, Сектор Комунална хигиена, односно одделението Јавна комунална хигиена изврши метење на следните улици: 8 Септември, Страшо Пинџур, Гоце Делчев, Илинденска, мост Гемиџии, Стар мост, Мало мовче со галарија, Петре Прличко, Димитар Влахов, Нада Бутникошарева, уреден простор Народна кујна, Алексо Демниев (од пошта до Жито Вардар), Благој Ѓорев (од пошта до касарна), Наум Наумовски – Борче со дел од Вардарска, Борис Трајковски и плоштад Којник.

Освен редовните работни активности, овој сектор денеска работи и на собирање на наноси на земја на ул. Димитар Влахов, Христо Татарчев и Никола Карев.