27.07.2018

Во склоп на своите редовни работни активности, на ден 27.07.2018 година, Сектор Комунална хигиена, односно одделението Јавна комунална хигиена изврши метење на следните улици: 8 Септември, Страшо Пинџур, Гоце Делчев, Илинденска, Петре Прличко, Димитар Влахов, Нада Бутникошарова, 11 Октомври – пазарче и Лазо Осмаков со дел од Љубљанска.

Освен редовните работни активности, овој сектор работи и на собирање на наноси на земја на ул. Васил Главинов и ул. Киро Ќучук.

Сектор Паркови, покрај редовните работни активности, во текот на денешниот ден работеа на косење на неорганизирано зеленило и трева долж улица Оливер Китановски и ул. Лазо Осмаков, како и на детското игралиште во Градскиот парк.