31.07.2018

Во склоп на своите редовни работни активности, на ден 31.07.2018 година, Сектор Комунална хигиена, односно одделението Јавна комунална хигиена изврши метење на следните улици: 8 Септември, Страшо Пинџур, Гоце Делчев, Илинденска, Петре Прличко, Димитар Влахов, Нада Бутникошарева, 11 Октомври, Алексо Демниев (од пошта до Жито Вардар), Христо Татарчев, Никола Карев, Лазо Осмаков со дел од Љубљанска и паркинг простор кај Градски пазар (горен дел).

Освен редовните работни активности, Сектор Паркови денеска работеше на косење на трева и неорганизирано зеленило на ул. Благој Ѓорев, АСНОМ и Петре Прличко. Со помош на смукалка се чистеа патеките во паркот кај Офицерскиот дом, во паркот пред училиштето Васил Главинов и пред гимназијата Кочо Рацин, како и долж ул. Благој Ѓорев.