ДОМА / Вести (Страна 9)

Вести

Косење на трева и зеленило – с. Отовица и пристапен пат до Велес

Денеска (29.04.2019), Секторот Паркови и зеленило косеше трева и зеленило долж пристапниот пат до Велес од манастирот Св. Димитрија, како и централниот дел на с. Отовица.

Повеќе »

Косење на трева и зеленило околу училиштето и центарот на с. Башино Село

Денеска, (26.04.2019), Секторот Паркови коси трева и зеленило околу училиштето во с. Башино Село и во централниот дел на селото.

Повеќе »

Миење на ул. Костурска, ул. Мирка Гинева, ул. 8 Велешка бригада

Денеска (26.04.2019) се мијат ул. Костурска, ул. Мирка Гинева и ул. 8 Велешка бригада. Во текот на вчерашниот ден беше измиен и центарот на с. Горно Оризари.

Повеќе »

ЗАСТАРЕНИОТ ВОЗЕН ПАРК НА ЈКП ДЕРВЕН – ПРИЧИНА ЗА НЕМОЖНОСТ ЗА РЕДОВНО СОБИРАЊЕ НА СМЕТ ОД ДОМАЌИНСТВАТА

Недостатокот од инвестиции во обнова на возниот парк на комуналното претпријатие што се случуваше во изминативе десетина години го доведе претпријатието до ситуација да не биде во состојба редовно да извршува дел од услугите спрема корисниците. Поточно, станува збор за собирањето смет од домаќинствата. Претпријатието во моментов располага со 9 …

Повеќе »

Завршена реконструкцијата на водоводна линија на ул. Димитар Влахов – спој со ул. Родна Ивева

Денеска (24.04.2019) заврши реконструкцијата на застарената водоводна линија на ул. Димитар Влахов – спој со ул. Родна Ивева, која беше започната пред две седмици.

Повеќе »