Прекин на водоснабдувањето на дел од ул. Димитар Влахов и дел од ул. Родна Ивева
Прекин на водоснабдувањето на ул. Никола Карев, Борис Трајковски и 11 Октомври