Connect with us

Е-НАПЛАТА

W3Schools

ВАЖНО: При регистрација на Е-Дервен во полето *Шифра на корисник* внесете ја шифрата на водомерот.

Italian Trulli

КОНТАКТ

Улица: Вардарска бр.18
Град/Општина: Велес
Поштенски код/ZIP: 1400
Земја: Македонија
E-пошта: info@derven.mk

телефон:
Централа: 043 231-011
Факс: 043 222-608

Дежурен телефон за дефекти 043 231-820

076 308-038

ЈКП Дервен - Велес, 2020