Акција за пошумување на Вршник – 2018

Акција за пошумување на Вршник – 2018

Денеска, 08.12.2018 година, успешно се изведе акцијата во организација на Општина Велес за пошумување на локалитетот Вршник со засадување на 5.500 садници од багрем на површина од 3 хектари.

Во акцијата, освен вработените од Општина Велес, оштинските институции, Здружението “Акцијаш” и други здруженија на граѓани, активно учество земаа и вработените од ЈКП Дервен.