Акција за пошумување на Вршник – 2018
Соопштение 06.12.2018
Спречете можна катастрофа – не фрлајте неизгасена жар од пепелот во контејнерите за смет