Акција за расчистување на неорганизирано зеленило во кругот на Градската болница