Акција за чистење на градот – Светски ден на чистењето 2018

Акција за чистење на градот – Светски ден на чистењето 2018

Денеска, 15.09.2018 година, успешно се спроведе акцијата за чистење на Велес во рамките на Светскиот ден на чистење. Во акцијата масовно учествуваа вработени од сите сектори на ЈКП Дервен. Во рамки на акцијата, за само 3 часа се собрани 93м3 отпад кои со помош на ЈКП „Дервен“ се транспортирани на сооодветна депонија. Се чистеше отпадот на две централни локации: игралиштето во Дворови, кај економското училиште „Јовче Тесличков“ и Домoт на НВО како и на локацијата од ул: „11 Октомври“, кај малото пазарче до улицата „Индустриска“ кај БРАКО. Освен со работна рака, ЈКП Дервен ја потпомогна акцијата со обезбедување на механизација и алат.