Нова смукалка за градските паркови
Скршено дрво во паркот пред Општина Велес
Нови зелени површини во градот
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕКИН НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО
Известување за прекин на водоснабдувањето
Акција за чистење на градот – Светски ден на чистењето 2018
11.09.2018
10.09.2018
07.09.2018
Известување за прекин на водоснабдување