Апелираме – не ги паркирајте автомобилите до контејнерите за отпад