Апел – не ги паркирајте возилата на јавните зелени површини!