Апел – не ги паркирајте возилата на јавните зелени површини!

Апел – не ги паркирајте возилата на јавните зелени површини!

Зелената површина во влезниот дел на Градскиот парк во Велес се почесто станува место за паркирање на возилата на посетителите на паркот, при што се уништува тревата и зеленилото.

Потсетуваме дека паркирањето на јавни зелени површини подложи на законски казни и апелираме посетителите на паркот да бидат посовесни и да не го уништуваат зеленилото во кое сите граѓани треба да уживаат.