Пуштен во употреба новиот генератор за озон во Фабриката за вода
Апел – не ги паркирајте возилата на јавните зелени површини!
Апел – не фрлајте неизгасена жар од пепелот во контејнерите за смет!
Непрописно паркираните возила – пречка за навремено собирање на сметот
Прекин на водоснабдувањето на ул. Архиепископ Михаил, дел од ул. Браќа Миладинови и дел од ул. Љубен Весов