Вонредна акција за чистење на Потокот (25.11.2021)