Вонредно миење на градските улици 18.02.2019

Вонредно миење на градските улици 18.02.2019

Вонредното миење на градските улици од прашината наталожена по расфрлањето на ризла во текот на деновите кога имаше снежни врнежи и мраз денеска се врши на кружен тек на влез од Велес, ул. Димитар Влахов и ул. Петре Прличко. Миењето на улици ќе продолжи и понатаму, по сите улици каде може да пристапи камионот цистерна.