Известување на прекин на водоснабдувањето – н. Керамидна
Чистење на паркот под Железен мост
Известување за прекин на водоснабдувањето – 27.02.2019
Известување