Вратена во првобитна состојба дупката на ул. Рилски конгрес

Вратена во првобитна состојба дупката на ул. Рилски конгрес

По извршена интервенција за поправка на дефект на водоводна линија на ул. Рилски конгрес бр. 99, вчера (14.02.2019) улицата беше вратена во првобитна состојба. Им се извинуваме на граѓаните за непријатноста.