Вратена во првобитна состојба дупката на ул. Методија Андонов Ченто