Враќање во првобитна состојба на ул. Димитар Андонов Папрадишки