Враќање во првобитна состојба на ул. Димитар Андонов Папрадишки

Враќање во првобитна состојба на ул. Димитар Андонов Папрадишки

Се враќа во првобитна состојба ул. Димитар Андонов Папрадишки во индустриската зона на н. Речани, каде се изведуваше водоводна приклучна линија.