Делење на жолти канти за отпад на ул. Никола Оровчанец

Делење на жолти канти за отпад на ул. Никола Оровчанец

Денеска (13.05.2019), Секторот Комунална хигиена, по налог на Општина Велес, доделува жолти канти за отпад од ПЕТ амбалажа на домаќинствата на ул. Никола Оровчанец.