Завршена втората фаза од реконструкцијата на водоводна линија – ул. Белградска