Завршена реконструкцијата на водоводна линија на ул. Првомајска – с. Горно Оризари